/بالن شناور
بالن شناور۱۳۹۸-۶-۲۶ ۰۰:۵۷:۵۶ +۰۰:۰۰

کاربردهای بالن های شناور چیست؟

Buy Phentermine In Egypt  

http://lostforestgames.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589829032.1171119213104248046875

این بالن های شناور در ظرفیت های مختلف و مدل های مختلف شامل توانایی های زیر می باشند:

http://hsu.hr/gospodarska-politika?tmpl=component 1-حمل آب شرب و یا آب قابل شستشو و یا کشاورزی در دریا

http://surreyinterfaith.ca/tag/multifaith 2-حمل فرآورده های نفتی مانند نفت سفید، گازوئیل، بنزین …

http://nancynorthcott.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589849058.9490110874176025390625 3-مخازن شناور :

Buy Phentermine On Ebay Buy Phentermine 37.5 Canada یکی از پر هزینه ترین سازه ها، مخازن برای نگهداری آب یا فرآورده های نفتی می باشد خوشبختانه کشور عزیزمان ایران با بیش از 2800 کیلومتر نوار مرزی دریایی و داشتن خلیج های کوچک و بزرگ(خور ) می تواند مرکزی مهم http://jim-mcdonald.net/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589917701.5505409240722656250000 برای نگهداری فرآورده های نفتی مصرفی منطقه قرار گیرد و حتی می توان تولیدات کشورهای حوزه دریای خزر که به آب های آزاد راه ندارد را نگهداری و انبار نمود. http://nancynorthcott.com/tag/england/ توضیح آنکه مخازن فلزی که در ساحل کنار اسکله های نفتی ساخته می شود محدود… دارای هزینه های بالا ،هزینه http://jeanmarieward.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589835601.8394188880920410156250 نگهداری زیاد دارد در حالیکه مخازن شناور در تمام موارد فوق، توانایی بیشتری دارد.

Buy Phentermine Low Price

Buy Phentermine 35.7 4-بالن های شناور ایران حمل حبوبات به صورت فله ای

http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/tolkien/ این نوع مخازن بالن های شناور با در نظر گرفتن نیاز کشور و کشورهای همسایه به گندم و جو و …. و سایر http://scottpemberton.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589823022.1584711074829101562500 حبوبات و نداشتن اسکله ای خاص در دریای خزر و آب خور کم اکثر اسکله های حوزه دریای خزر، توان حمل Phentermine Buy Canada محصولات فوق را از کشور های حوزه دریای خزر به ایران دارند. ( هر کجا کشتی به دلیل عمق کم نمی تواند Reviews Of Buying Phentermine Online حضور داشته باشد، بالن های شناور ایران می توانند.) و نیاز کشور را تامین نماید و مازاد تولیدات کشورهای http://lostforestgames.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589960412.7769420146942138671875 شمال کشور را به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس یا حتی به اروپا صادر نماید. لازم به توضیح است که در حال حاضر از این نوع محصولات ( غلات ) با طی کردن چند هزار کیلومتر، http://millercustomexteriors.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589843028.2980759143829345703125 ( از طریق دریای سرخ … دریای عمان، خلیج فارس) به کشور وارد می شوند ولی بالن های شناور ایران Cheap Phentermine Pills For Sale این توان را دارند که این محصولات را با هزینه و زمان کمتر از دریای خزر به کشور حمل نماید. لازم به توضیح است که کشتی را طوری محاسبه فنی می کنند که غرق نشود در حالیکه بالن های شناور ایران را طوری طراحی می کنند که بتوان آن را غرق نمود. کشور های حوزه خلیج فارس به دلیل تنوع آب و هوایی آب جهت شستشو و کشاورزی دارند مثل عراق و مابقی مصرف کننده می باشند. مثل کویت ، عربستان و ..

Buy Cheap Phentermine Overnight Shipping Online پس از ساخت بالن های شناور ظرف مدت دو سال پس از بهره برداری از طرح، کلیه هزینه های اجرایی خود را برگردانده http://lostforestgames.com/backup/ به نحوی که از سال سوم خود بالن جز سرمایه باقی می ماند و با هزینه های اندک نگهداری، فرآیند سود دهی را آغاز می http://brenig.co.uk/?catid=29 کند

مزایای این طرح نسبت به خط لوله و آب شیرین کن http://millercustomexteriors.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589917299.3418989181518554687500

برای لوله کشی در کف دریا و آب رسانی به جزایر و قراردادن پمپ های مخصوص کف دریا و کابل کشی ها لازم،حجم How To Buy Phentermine 37.5 Online سرمایه گذاری بالا ، زمان زیاد برای اتمام طرح و داشتن تکنولوژی های آن، و بدتر از همه اینکه با داشتن آب و هوای ایران که آیا می توان همیشه آب مورد نیاز جزیره ها را از همان ساحل تامین نمود؟ ( یعنی از یک نقطه به یک نقطه ، در حالیکه Phentermine Buy Online Au با بالن های شناور می توان تامین آب را از هر نقطه به هر نقطه تامین نمود.

Buy Phentermine Dubai
گواهی ثبت اختراع
https://www.amazon.com/dp/B085TFVHYH